Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
  

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Εταιρεία > Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ανακύκλωση
Η ανακύκλωση των υλικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης π.χ. Ecoelastica (διαχείριση παλαιών ελαστικών). Παράλληλα, με πρωτοβουλία των εργαζομένων, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών ΑΦΗΣ, από όπου οι μπαταρίες συλλέγονται για να ανακυκλωθούν.
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς