Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
   Valid XHTML 1.0 Strict

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Διακηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για διακηρύξεις διαγωνισμών που διενεργούνται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.. 1. Οι δημόσιοι διαγωνισμοί με όλα τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα
2. Οι πρόχειροι διαγωνισμοί αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα::
Τηλέφωνοe-mailFax
Γραμματεία Προμηθειών 210 4270804 grpromitheion@ethel.gr 210 4907861
Διεύθυνση Προμηθειών 210 4270722 dieuthpromitheion@ethel.gr
Τμήμα Αγορών και Πρόχειρων Διαγωνισμών 210 4270854-887-735 tmagoron@ethel.gr , tmagoron6@ethel.gr , tmagoron2@ethel.gr 210 4922881
Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών 210 4270853-693 tmefodiasmou@ethel.gr , tmefodiasmou1@ethel.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων: 210 4270654 - 659 tmsimvaseon1@ethel.gr , tmsimvaseon2@ethel.gr

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες για την κατάργηση των κρατήσεων σε αυτό το αρχείο
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΚΗΜΔΗΣ
Νόμος 4412 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Γενικοί Όροι Πώλησης Υλικών της Ο.ΣΥ. A.E.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.
Βρέθηκαν 3 δημόσιοι διαγωνισμοί.
A/A   Εναρξη Ληξη Περιγραφη Δημοσιων Διαγωνισμών Αρχεια
 1 NEO23-02-202111-03-2021
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας:'Κινητών Υδραυλικών Ανυψωτήρων Κολώνας, ανυψωτικής ικανότητας 6,5 τόνων σε σετ των έξι τεμαχίων' για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 133009/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 2 NEO23-02-202111-03-2021
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους: 'ΑΓΩΓΟΣ-ΣΥΡΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ-ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4/0' για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 38.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 131410/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 3 NEO16-02-202112-03-2021
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΣΥΡΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε..
Σχετικοί όροι: Αρ. Διαγωνισμού :Ν1Π/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  
Για να διαβάσετε αρχεία pdf πρέπει να εγκαταστήσετε τον Acrobat Reader. Κατεβάστε τον Acrobat Reader
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς