Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
  

Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2020
101. ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ' ή D κατηγορίας)
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
101. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
102. ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ' και Ε' ή DE κατηγορίας)
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
103. ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνιτών)
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
103. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
104. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
104. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
104. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
104. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
104. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
104. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
104. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
104. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
105. ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων
105. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
105. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
105. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
105. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
105. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
105. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
105. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
106. ΔΕ Βαφείς Οχημάτων
106. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
106. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
106. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
106. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
107. ΔΕ Ταπητουργοί
107. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
107. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
107. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
108. ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές - Οξυγονοκολλητές
108. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
108. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
108. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
108. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
109. ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες
109. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
109. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
109. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
109. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
109. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
109. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
109. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
109. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
109. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
109. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
110. ΔΕ Τορναδόροι
110. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
110. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
110. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
110. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
111. ΔΕ Ψυκτικοί
111. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
111. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
111. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
111. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
111. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
111. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
111. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
112. ΔΕ Ηλεκτρονικοί οχημάτων
112. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
112. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
112. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
112. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
999. Απορριπτέοι χωρίς ειδικότητα
999. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς