Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
  

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Εταιρεία > Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Λεωφορεία που κινούνται με φυσικό αέριο
Με στόχο την ανακούφιση της ατμόσφαιρας στο λεκανοπέδιο, έχουμε ήδη εντάξει στο στόλο μας λεωφορεία συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Για την τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο λειτουργούν ειδικοί σταθμοί στα αμαξοστάσια Άνω Λιοσίων και Ανθούσας. Με τα λεωφορεία CNG, εξασφαλίζουμε σημαντική μείωση στις εκπομπές ρυπογόνων ουσιών, ενώ ταυτόχρονα προωθούμε τις φιλικές προς τον χρήστη υπηρεσίες μεταφοράς. Παράλληλα, προωθούμε τη χρήση του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου για τη θέρμανση των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Ο.ΣΥ. Α.Ε..
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς