Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
  

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Εταιρεία > Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ανθρώπινο Δυναμικό
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. μεριμνά για το προσωπικό της και επενδύει σε αυτό καθώς αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο σημαντικότερος πόρος της και ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ενέργειες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό είναι οι εξής:
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς