Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
  

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Εμπορική Αξιοποίηση > Μίσθωση Παλαιού Αμαξοστασίου στο Γκάζι

Μίσθωση Παλαιού Αμαξοστασίου στο Γκάζι
Στον χώρο του Κεραμικού (Πειραιώς και Ερμού), η εταιρεία διαθέτει προς μίσθωση χώρο παλαιού αμαξοστασίου. Ο εν λόγω χώρος είναι πολυσήμαντος ιστορικά και αρχιτεκτονικά και διατίθεται για πολιτιστικές και εμπορικές δραστηριότητες. Η συνολική έκταση είναι 4.772 m2 εκ των οποίων τα 2.853 m2 είναι υπόστεγος χώρος μεταλλικής κατασκευής με διαφώτιστα στοιχεία .
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας και Υπηρεσιών προς Τρίτους τηλ. 2104270642 , e-mail: akinperipir@osy.gr
Φωτογραφίες του διατιθέμενου χώρου
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς