Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
  

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Εταιρεία > Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οικολογικός τρόπος οδήγησης
Με τον όρο Οικολογική Οδήγηση («eco-driving») εννοείται η συνετή, ήπια και ασφαλής οδήγηση σε χαμηλό αριθμό στροφών του κινητήρα, με την οποία κατά μέσο όρο εξοικονομείται το 5 έως 10% των καυσίμων. Έχουμε ήδη υλοποιήσει πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στο Eco-Driving», δράση που αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκπαίδευση του συνόλου των οδηγών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Εκτιμούμε ότι όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, λόγω της μείωσης των εκπομπών ρύπων, της μείωσης του κόστους λειτουργίας (μείωση κατανάλωσης καυσίμου, επιμήκυνση κύκλου ζωής λεωφορείου), της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της αύξησης της άνεσης κατά τη μεταφορά τόσο των οδηγών όσο και των επιβατών.
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς