Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
  

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Εταιρεία > Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
Το 2009 ολοκληρώσαμε την παραλαβή 320 νέων λεωφορείων με κινητήρα diesel, τα οποία αντικατέστησαν σταδιακά παλαιότερα λεωφορεία, τεχνολογίας κινητήρα Euro I με μέσο όρο ηλικίας τα 14 έτη. Αυτά τα λεωφορεία έχουν μειωμένες εκπομπές σωματιδίων και αερίων ρύπων, χάρη στις σύγχρονες, φιλικές στο περιβάλλον τεχνολογίες του κινητήρα αλλά και στους καταλύτες SCR (Selective Catalytic Reduction) που διαθέτουν. Με τον καταλύτη επιτυγχάνεται η δραστική μείωση των εκπομπών των οξειδίων του αζώτου – που μετατρέπονται σε αδρανές αέριο άζωτο και υδρατμούς- και των σωματιδίων, που αποτελούν το βασικότερο πρόβλημα των κινητήρων diesel. Με τη χρήση των παραπάνω τεχνολογιών σχεδόν μηδενίζονται οι εκπομπές των πρωτογενών ρύπων οι οποίοι συντελούν στη φωτοχημική ρύπανση της ατμόσφαιρας της Αθήνας.
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς