Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
  

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Εταιρεία > Στόλος

Στόλος λεωφορείων
Η διάρθρωση του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στο τέλος του έτους 2017, αναλύεται ως εξής: Θερμικά Λεωφορεία:
 • 227 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO Ι - [Χρονολογίας κτήσεως 1993-1994 & 1996]
 • 869 οχήματα Πετρελαίου και 290 Φυσικού Αερίου τεχνολογίας EURO ΙΙ - [Χρονολογίας κτήσεως 1998-2002]
 • 401 οχήματα Πετρελαίου και 120 Φυσικού Αερίου τεχνολογίας EURO ΙΙΙ -[Χρονολογίας κτήσεως 2004-2005]
 • 220 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙV - [Χρονολογίας κτήσεως 2009]
 • 100οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V - [Χρονολογίας κτήσεως 2009-2010]
 • 4 διώροφα οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V - [Χρονολογίας κτήσεως 2011]
 • 200 οχήματα Φυσικού Αερίου νέας τεχνολογίας EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles) - [Χρονολογίας κτήσεως 2010]
Από το σύνολο των 869 οχημάτων τεχνολογίας EURO II, τα 290 οχήματα είναι Φυσικού Αερίου ενώ από το σύνολο των 401 οχημάτων τεχνολογίας EURO III, τα 120 οχήματα είναι Φυσικού Αερίου, γεγονός που σημαίνει ότι η Ο.ΣΥ. ΑΕ διαθέτει 610 οχήματα Φυσικού Αερίου. Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία :
 • 102 οχήματα σειράς 6000 και χρονολογίας κτήσεως 1999-2000,
 • 110 οχήματα σειράς 7000 και χρονολογίας κτήσεως 1999-2000,
 • 91 οχήματα σειράς 8000 και χρονολογίας κτήσεως 2003-2004 και
 • 51 οχήματα σειράς 9000 και χρονολογίας κτήσεως 2004.
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς