Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
  

Εμπορική αξιοποίηση

1.Μίσθωση Παλαιού Αμαξοστασίου στο Γκάζι
2.Δείτε πώς να προβληθείτε στην ιστοσελίδα μας Η διαφήμιση στην ιστοσελίδα μας επιτρέπει την στοχευμένη προσέγγιση των επιβατών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών. Η ανάγκη καθημερινής ενημέρωσης για τη συχνότητα των δρομολογίων και τις διαδρομές των γραμμών σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό των συνεργαζόμενων εταιρειών, δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον προβολής της εταιρείας σας.
3.Σύντομη μίσθωση/διάθεση λεωφορείων
4.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα: α) για θέματα εκποίησης παλαιών υλικών στο Τμήμα Εκποίησης και Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών: 214 4082425 β) για θέματα μίσθωσης του χώρου του παλαιού αμαξοστασίου Αγ. Τριάδας στο Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας και Υπηρεσιών προς Τρίτους: 214 4082426 γ) για θέματα διαφημίσεων, ανάρτησης αφισών, μίσθωσης λεωφορείων στο Τμήμα Εμπορικής Εκμετάλλευσης: 214 4082423 δ) για λοιπά θέματα στη Γραμματεία της Δ/νσης Εμπορικής Αξιοποίησης: 214 4082422
Για περισσότερες πληροφορίες για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας ακολουθήστε το σύνδεσμο Εμπορική Δραστηριότητα Ο.ΣΥ. Α.Ε..
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς