Πρόγραμμα ACT4GREECE

Συμμετείχαμε στην καμπάνια SOCIAL PLATE, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), με στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η συνεισφορά μας έγινε μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) Act4Greece. Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. έχει ειδικά μετασκευάσει τρία λεωφορεία…

Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Το Δ.Σ. της Eταιρείας τιμολόγησε δωρεάν το συνολικό κόστος εργασιών και ανταλλακτικών ύψους 14.593,80€, για την ανακατασκευή δύο λεωφορείων, τα οποία ανήκουν στο Ίδρυμα ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, ως ελάχιστη υλική υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος.

Δωρεά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. έχουμε εφαρμόσει από το 2020 την παροχή μηχανογραφικού εξοπλισμού, που δεν χρησιμοποιείται πλέον από την Εταιρεία μας, προς δωρεά σε κοινωφελή ιδρύματα. Για το 2020 έγινε δωρεά 23 οθονών στην Κιβωτό του Κόσμου και στα Παιδικά Χωριά SOS.