ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας καλούμε όπως παρευρεθείτε (εφόσον το επιθυμείτε), στη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων συμμετοχής που υποβλήθηκαν στη σχετική διακήρυξη. Πιο αναλυτικά, η αποσφράγιση των προσφορών πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22.02.2024 και ώρα 09:00π.μ., στην αίθουσα της Επισκευαστικής Βάσης (Παρνασσού 6, 1ος όροφος – Αγ. Ι. Ρέντης). Δείτε το σχετικό αρχείο

Νέα Εποχή για τον Στόλο Λεωφορείων της ΟΣΥ

Σε μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση προς τη βιώσιμη κινητικότητα, η ΟΣΥ προχωρά σε ριζική ανανέωση του στόλου της. Με την προσθήκη 140 ηλεκτρικών λεωφορείων και στη συνέχεια 200 φυσικού αερίου ανανεώνουμε την εικόνα των δημόσιων αστικών μεταφορών στην Αττική. Ο CEO της Ο.ΣΥ. Α.Ε. κ. Στέφανος Αγιάσογλου, αναφέρεται αναλυτικά στην πρωτοβουλία αυτή μιλώντας στο τηλεοπτικό…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Σήμερα Δευτέρα 27/11/2023 εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.5039/2023 όπως ισχύει, εκατόν εξήντα δύο (162) θέσεων του κλάδου ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων και πενήντα τριών (53) θέσεων ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων,…

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.ΣΥ Α.Ε

Σήμερα εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr), οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.5039/2023 όπως ισχύει, εκατόν εξήντα δύο θέσεων (162) προσωπικού ΔΕ οδηγών λεωφορείων & πενήντα τριών (53) θέσεων ΔΕ τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας…

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 5039/2023, συνολικά διακοσίων δέκα πέντε (215) θέσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων/ειδικοτήτων: ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (162) εκατόν εξήντα δύο θέσεων [ειδικότερα ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄ ή D κατηγορίας) 122 θέσεις, και ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄+Ε΄ ή…

Προκηρύξεις διαγωνισμού γενικών διευθυντών ΓΔΔΥ, ΓΔΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: «Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή Υποστήριξης της Εταιρείας ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με έδρα τον Αγ. Ιω. Ρέντη Αττικής» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: «Για την πλήρωση μίας (1) θέσης μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με έδρα τον Αγ. Ιω. Ρέντη Αττικής»