Επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα (www.athenacard.gr) στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για πληροφορίες σχετικές με το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις κάρτες μετακίνησης.

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Ο.Α.Σ.Α..

Δείτε περισσότερα εδώ.