Ο.ΣΥ. Α.Ε.
      ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Α.Σ.Α. A.E.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εταιρεία > Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό
Ως μία εταιρεία εντάσεως εργασίας, η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό απασχολούμενου προσωπικού διαφορετικών ειδικοτήτων με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις, για την εύρυθμη υλοποίηση του πολυσύνθετου έργου της. H δύναμη του προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αριθμεί 5.085 άτομα άτομα όλων των ειδικοτήτων δηλαδή προσωπικό κίνησης, εργατοτεχνικό προσωπικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Η συντριπτική πλειοψηφία μας ( 3.828 άτομα) εργάζεται στον κρίσιμο τομέα της κίνησης (οδηγοί, σταθμάρχες, επόπτες κλπ) ενώ ένας επίσης σημαντικός αριθμός (831) αποτελεί το εργατοτεχνικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό αριθμεί 262 άτομα και το βοηθητικό προσωπικό 164. Παρόλο που η δύναμη προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι η χαμηλότερη σε σχέση με τα 10 προηγούμενα έτη, το συγκοινωνιακό έργο που παράγει η εταιρεία δεν παρουσιάζει ανάλογη μείωση, οι εργαζόμενοι στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία μας και στη μεγάλη εξειδίκευση που διαθέτουμε, ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες.
** Τα στοιχεία προέρχονται από την Έκθεση Πεπραγμένων του 2017.
Αρχική σελίδα | Αρχή σελίδας | Προηγούμενη σελίδα