Στις 30 Μαΐου, η Ο.ΣΥ. Α.Ε. συνδιοργάνωσε με το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας – CluBE το 3ο JIVE Roadshow, με την υποστήριξη της Coral Gas, της Hellenic Hydrogen και του ευρωπαϊκού έργου TRIĒRĒS.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο μας, έθεσε στο επίκεντρο την υδρογονοκίνηση ως επιταχυντή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Στέφανος Αγιάσογλου ανέδειξε τα οφέλη της υδρογονοκίνησης, ανακοινώνοντας την ένταξη 50-100 νέων λεωφορείων υδρογόνου και τη δημιουργία πρατηρίου υδρογόνου στις εγκαταστάσεις μας. Το υδρογόνο είναι το καύσιμο του μέλλοντος για τις αστικές συγκοινωνίες και η Ο.ΣΥ. Α.Ε. πρωτοπορεί σε αυτή την κατεύθυνση.