Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. οδηγεί τις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες στη σύγχρονη εποχή των Μεταφορών με την ένταξη στο στόλο της 140 νέων Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων

Η Διοίκηση της  Ο.ΣΥ. Α.Ε., έχοντας πάντα στο επίκεντρο του έργου της τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, πρωτοπορεί εισάγοντας την Εταιρεία στην  εποχή της Ηλεκτροκίνησης.

Στέφανος Αγιάσογλου: Η Ο.ΣΥ.Α.Ε. πρωτοπόρος στη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Τη σημασία της πράσινης μετάβασης, ειδικά στον τομέα των δημόσιων μεταφορών, επισήμανε ο CEO της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Στέφανος Αγιάσογλου μιλώντας στο  7ο Συνέδριο Βιωσιμότητας του Economist (7th Sustainability Summit) για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Σήμερα Δευτέρα 27/11/2023 εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.5039/2023 όπως ισχύει, εκατόν εξήντα δύο (162) θέσεων του κλάδου ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων και πενήντα τριών (53) θέσεων ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων,…