Στο πλευρό των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας η διοίκηση της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Τη στήριξή και τη συμπαράστασή τους, τις δύσκολες ημέρες που βιώνουν οι κάτοικοι της Θεσσαλίας απέδειξαν έμπρακτα οι Οδικές Συγκοινωνίας Α.Ε. αποστέλλοντας ανθρωπιστική βοήθεια στους πλημμυροπαθείς από την κακοκαιρία Daniel.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.ΣΥ Α.Ε

Σήμερα εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr), οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.5039/2023 όπως ισχύει, εκατόν εξήντα δύο θέσεων (162) προσωπικού ΔΕ οδηγών λεωφορείων & πενήντα τριών (53) θέσεων ΔΕ τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας…

Ενημέρωση Προσωπικού. 2η Έρευνα Εργασιακού κλίματος

Σας ενημερώνουμε ότι η Ο.ΣΥ Α.Ε, ως θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α, συμμετέχει  στην 2η έρευνα για τη μελέτη και αξιολόγηση του Εργασιακού της Περιβάλλοντος.
Η Ο.ΣΥ Α.Ε  ενδιαφέρεται για τις απόψεις των εργαζομένων της και επιθυμεί να καταγράψει το βαθμό ικανοποίησής τους, μέσω των απαντήσεων σε μια σειρά ερωτημάτων που θα αναδείξουν την επικρατούσα κατάσταση.