Προκηρύξεις διαγωνισμού γενικών διευθυντών ΓΔΔΥ, ΓΔΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: «Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή Υποστήριξης της Εταιρείας ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με έδρα τον Αγ. Ιω. Ρέντη Αττικής» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: «Για την πλήρωση μίας (1) θέσης μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με έδρα τον Αγ. Ιω. Ρέντη Αττικής»