Ενημέρωση του προσωπικού για την πολιτική αναφορών και βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η ΟΣΥ ΑΕ δεσμεύεται για τη διασφάλιση ανώτατου επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς με μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες ενέργειες, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη φήμη της.