Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Πρόσληψη

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. συγχαίρει τους επιτυχόντες στον πίνακα διοριστέων της προκήρυξης 1/2020 και προκειμένου να διευκολυνθούν και να επισπευσθούν οι διαδικασίες πρόσληψης, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως εμφανίζονται στο παρακάτω αρχείο με τίτλο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ».