Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και θέλοντας να ενισχύσουμε ιδρύματα και συλλόγους που είναι γνωστά για το φιλανθρωπικό τους έργο, πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω δράσεις: