Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και θέλοντας να ενισχύσουμε φορείς με σπουδαίο κοινωνικό έργο, πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω δράσεις: