Υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και των Εταιρειών ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE, ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ και ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ-MED BUS, η σύμβαση για την μίσθωση μέσω leasing λεωφορείων αστικού τύπου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. για ένα ακόμη έτος.

Το γεγονός της μίσθωσης των οχημάτων αυτών ενισχύει σημαντικά τον στόλο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και αποτελεί ένα ακόμη βήμα υπέρ του επιβατικού κοινού, στις αυξημένες από την πανδημία ανάγκες του συγκοινωνιακού έργου. Και αυτή η Σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού εκσυγχρονισμού των Οδικών Συγκοινωνιών, που αποτελεί τον βασικό στόχο της Εταιρείας και του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών.

Όπως έχει εξαγγελθεί, τα νέα λεωφορεία θα τεθούν σταδιακά στις συγκοινωνιακές γραμμές της Αττικής από τις επόμενες ημέρες. Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ. Α.Ε. κ. Στέφανος Αγιάσογλου: «Η σημερινή υπογραφή των συμβάσεων με τις τρεις ανάδοχες Εταιρείες ολοκληρώνει στην πράξη μία αναδιοργάνωση που άρχισε τον Μάρτιο του 2020, με πρώτη κίνηση την επαναφορά στην κυκλοφορία μεγάλου μέρους των  υφιστάμενων οχημάτων, την πρόσληψη 423 οδηγών και τεχνιτών και την ενίσχυση τώρα με αυτά τα λεωφορεία EURO V – 10 ετών και νεότερα.

Με πραγματικά fast track και απόλυτα διαφανείς διαδικασίες – όπως και οι δύο ανεξάρτητες αρχές ΑΣΕΠ και Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκαν – προχωράμε στην επίτευξη του βασικού στόχου, που είναι ο απόλυτος εκσυγχρονισμός των δημόσιων Οδικών Συγκοινωνιών προς όφελος του επιβατικού κοινού».

(Στην επισυναπτόμενη φωτογραφία απεικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά:
Φίλιππος Μενάγιας, Γενικός Διευθυντής Κλάδου Επαγγελματικών Οχημάτων και Μηχανημάτων
ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΕ-MED BUS
Βασίλης Ξυπολυτάς, Πρόεδρος Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE
Γιώργος Κιολεΐδης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE)