Πρόκειται για σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικά αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό. Προστατεύει παιδιά που, για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους, στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των φυσικών τους γονιών. Η προστασία και φροντίδα των παιδιών προσφέρεται σε μακρόχρονη βάση, από την παιδική ηλικία μέχρι την επαγγελματική, οικονομική αποκατάσταση τους. Τα παιδιά μεγαλώνουν με τα αδέλφια τους, σ’ ένα σπίτι, με μια Μητέρα SOS. Προσφέραμε δώρα στα 40 παιδιά (γυμνασίου – λυκειόυ) που φιλοξενούνται στη Βάρη.