Ιδρύθηκε από το σωματείο “ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ”, στη σύσταση [26.2.1968] του οποίου πρωτοστάτησαν οι  άξιες οικογένειες της Αννας Καράπα και Αννας Καμπίτση, με την προσφορά της ακίνητης περιουσίας τους. Το οικοτροφείο λειτούργησε με τη συστατική πράξη του Ιδρύματος το 1972 [Β.Δ 787/24.12.1972 ΦΕΚ 233/72], με πρωτοστάτες πάλι τρεις άξιες γυναίκες την Μαρουσώ Γκούφα, την Ευγενία Στάμπου και τη Θεοδώρα Μορφοπούλου. Σήμερα στεγάζεται στο ίδιο οίκημα στη Ν.Κηφισιά-Αττικής, οδός Ανοίξεως αρ.24 και λειτουργεί με την υπ’αριθ. 48471/01.11.2012 άδεια [απόφαση Αντιδημάρχου Κηφισιάς]. Είναι ΝΠΙΔ με ειδική πιστοποίηση, ως φορέας παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα [ΦΕΚ 2885/31.8.2017]. Εποπτεύεται από την Περιφέρεια Αττικής Βορείου Τομέα καθώς και από το Δήμο Κηφισιάς, στη διοικητική περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του. Διοικείται από 5μελές άμισθο Δ.Σ. Το έμμισθο προσωπικό σήμερα είναι οκτώ [ 8] άτομα, ενώ πολύτιμη είναι και η προσφορά εθελοντών, που στέκονται αρωγοί στο έργο της λειτουργίας του.
Προσφέραμε δώρα στα κορίτσια που φιλοξενούνται στη στέγη.