Πόρτα Ανοιχτή είναι μία μονάδα κοινωνικής πρόνοιας, που συναγωνίζεται επιτυχώς τα καλύτερα Ευρωπαϊκά Κέντρα και με 110 άτομα επιστημονικό προσωπικό, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών. Αναλυτικότερα: ιατρικές και θεραπευτικές υπηρεσίες, κοινωνική και ψυχολογική συμβουλευτική και υποστήριξη, εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες, εργαστήρια και Κέντρο Ημέρας για ενήλικες, Καλλιτεχνική Λέσχη, Λέσχη Φιλίας για άτομα μεγάλης ηλικίας, Ξενώνας Προσωρινής Διαμονής, Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, και μεγάλη ποικιλία καλλιτεχνικών και αθλητικών προγραμμάτων ελεύθερου χρόνου. Σήμερα όμως, που προέχει όσο ποτέ η ανάγκη να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών στο Πρότυπο Κέντρο «Πόρτα Ανοιχτή», οι συνεχιζόμενες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες του τόπου έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες που καλύπτονται από τις δωρεές. Καλύψαμε κάποιες βασικές ελλείψεις που υπήρχαν στον χώρο τους. Ειδική καρέκλα μπάνιου που εξυπηρετεί τις ανάγκες με άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα καθώς και ένα πλυντήριο ρούχων (οικιακό), για τον Ξενώνα Προσωρινής Διαμονής που διαθέτουν.