Δείτε την Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εδώ.