Συμμετείχαμε στην καμπάνια SOCIAL PLATE, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), με στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η συνεισφορά μας έγινε μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) Act4Greece. Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. έχει ειδικά μετασκευάσει τρία λεωφορεία παλαιάς τεχνολογίας σε οχήματα ειδικού σκοπού αναδεικνύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα των προσφερόμενων υπηρεσιών της και πιο συγκεκριμένα :

  • Όχημα περίθαλψης αστέγων
  • Όχημα – Κινητή Ιατρική μονάδα
  • Όχημα – Κινητός κινηματογράφος