Με τον όρο Οικολογική Οδήγηση («eco-driving») εννοείται η συνετή, ήπια και ασφαλής οδήγηση σε χαμηλό αριθμό στροφών του κινητήρα, με την οποία κατά μέσο όρο εξοικονομείται το 5 έως 10% των καυσίμων. Έχουμε ήδη υλοποιήσει πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στο eco-driving», δράση που αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκπαίδευση του συνόλου των οδηγών της Ο.ΣΥ. Α.Ε..

Εκτιμούμε ότι μέσα από τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην οικολογική οδήγηση τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, λόγω της μείωσης των εκπομπών ρύπων, της μείωσης του κόστους λειτουργίας (μείωση κατανάλωσης καυσίμου, επιμήκυνση κύκλου ζωής λεωφορείου), της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, της αύξησης της άνεσης κατά τη μεταφορά τόσο των οδηγών όσο και των επιβατών και τέλος της μείωσης του συνολικού κόστους συντήρησης του οχήματος.