Με άμεσο στόχο την ουσιαστική ενίσχυση του έργου των Αστικών Συγκοινωνιών και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εντός του ασφυκτικού πλαισίου που δημιούργησε η πανδημία, κατά την διάρκεια του έτους 2021 εντάχθηκαν στον στόλο της ΟΣΥ συνολικά 293 χρονομισθωμένα λεωφορεία τεχνολογίας EEV και Euro V. Η επιλογή επαύξησης του συγκοινωνιακού έργου μέσω της χρονομίσθωσης έγινε καθώς εξασφαλίζει επιπλέον οχήματα, γρήγορα χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τους διαγωνισμούς προμηθειών.

Ταυτόχρονα και με στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος η Ο.ΣΥ. Α.Ε προχωρά στην σταδιακή απόσυρση όλων των οχημάτων παλαιότερης τεχνολογίας Euro I η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022.

Τέλος δεδομένης της υψηλής μέσης ηλικίας του στόλου που καθιστά απολύτως απαραίτητη την ανανέωση του με νέα οχήματα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την προμήθεια λεωφορείων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro VI & ηλεκτρικών και πιο συγκεκριμένα :

  • Υβριδικών (hybrid) λεωφορείων
  • 12μέτρων λεωφορείων CNG
  • 18μέτρων λεωφορείων CNG
  • 12μέτρων ηλεκτρικών λεωφορείων (BEV)

Στόχο αποτελεί η τελική μετάβαση σε zero emissions & low noise οχήματα, υιοθετώντας τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης για εξασφάλιση βιώσιμης αστικής κινητικότητας και προστασία του περιβάλλοντος (σε όρους well to wheel) με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης την δεκαπενταετία.