Η σταδιακή απόσυρση των οχημάτων παλαιότερης τεχνολογίας Euro I έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Το 2009 είχαν παραληφθεί 320 νέα λεωφορεία με κινητήρα diesel τεχνολογίας Euro IV – V, τα οποία αντικατέστησαν σταδιακά λεωφορεία τεχνολογίας κινητήρα Euro I. Αυτά τα λεωφορεία έχουν μειωμένες εκπομπές σωματιδίων και αερίων ρύπων, χάρη στις σύγχρονες, φιλικές στο περιβάλλον τεχνολογίες του κινητήρα (καταλύτες SCR – Selective Catalytic Reduction) που διαθέτουν.

Με τον καταλύτη επιτυγχάνεται η δραστική μείωση των εκπομπών των οξειδίων του αζώτου – που μετατρέπονται σε αδρανές αέριο άζωτο και υδρατμούς- και των σωματιδίων, που αποτελούν το βασικότερο πρόβλημα των κινητήρων diesel. Με τη χρήση των παραπάνω τεχνολογιών σχεδόν μηδενίζονται οι εκπομπές των πρωτογενών ρύπων οι οποίοι συντελούν στη φωτοχημική ρύπανση της ατμόσφαιρας της Αθήνας.

Με στόχο τη βελτίωση της ατμόσφαιρας στο λεκανοπέδιο, εντάχθηκαν από το 2000 στο στόλο μας λεωφορεία συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) με την προμήθεια 200 οχημάτων τεχνολογίας Euro V το 2011.

Για την τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο λειτουργούν ειδικοί σταθμοί στα αμαξοστάσια Άνω Λιοσίων και Ανθούσας.

Με τα λεωφορεία CNG, εξασφαλίζουμε σημαντική μείωση στις εκπομπές ρυπογόνων ουσιών με βασική αυτήν των μικροσωματιδίων (PM) που η καύση του φυσικού αερίου δεν παράγει.

Παράλληλα, συνεχίζουμε την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου για τη θέρμανση των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Ο.ΣΥ. Α.Ε..