Το Δ.Σ. της Eταιρείας τιμολόγησε δωρεάν το συνολικό κόστος εργασιών και ανταλλακτικών ύψους 14.593,80€, για την ανακατασκευή δύο λεωφορείων, τα οποία ανήκουν στο Ίδρυμα ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, ως ελάχιστη υλική υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος.