Το Δ.Σ. της Eταιρείας τιμολόγησε δωρεάν το συνολικό κόστος εργασιών και ανταλλακτικών ύψους 14.593,80€, για την ανακατασκευή δύο λεωφορείων, τα οποία ανήκουν στο Ίδρυμα ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, ως ελάχιστη υλική υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος. ΔΩΡΕΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. έχουμε εφαρμόσει από το 2020 την παροχή μηχανογραφικού εξοπλισμού, που δεν χρησιμοποιείται πλέον από την Εταιρεία μας, προς δωρεά σε κοινωφελή ιδρύματα. Για το 2020 έγινε δωρεά 23 οθονών στην Κιβωτό του Κόσμου και στα Παιδικά Χωριά SOS.