Ιστορικά Στοιχεία O.ΣΥ. Α.Ε.

Η εταιρία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε., με διακριτικό τίτλο Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1454/Β/17.06.2011) προέκυψε από τη συγχώνευση της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.) με τον Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. (Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιά Α.Ε.), με απορρόφηση του τελευταίου από την πρώτη. Στις αρμοδιότητες της νέας εταιρίας ανήκει η εκτέλεση του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου με επίγεια οδικά μέσα (λεωφορεία και τρόλεϊ) στην περιοχή ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε..

Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουλίου 2011, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3920 (Φ.Ε.Κ. 33/Β/03.03.2011) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των εταιριών που συγχωνεύτηκαν προς όφελος του επιβατικού κοινού.

Ιστορικά Στοιχεία Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.

Η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. διαδέχτηκε ουσιαστικά την Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών Α.Ε. (Ε.Α.Σ.). Η Ε.Α.Σ. ιδρύθηκε με το Ν.588/77 ως κρατική επιχείρηση, η οποία συγχώνευσε την κρατική Α.Σ.Π.Α. (Αστικές Συγκοινωνίες Περιοχής Αθηνών) και τα ιδιωτικά Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.), που μέχρι τότε κάλυπταν τις συγκοινωνιακές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας με θερμικά λεωφορεία.

Η Ε.Α.Σ. καταργήθηκε το 1992 και η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία ανατέθηκε στις ιδιωτικές Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.).

Το 1993 και με το Ν. 2175/93 οι Σ.ΕΠ. καταργήθηκαν και το συγκοινωνιακό έργο, με θερμικά λεωφορεία, αναλαμβάνει ο ίδιος ο Ο.Α.Σ.Α. μέχρι τον Ιούλιο του 1994, οπότε ιδρύει την Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., στην οποία αναθέτει την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου μεταφέροντας σε αυτή το στόλο των λεωφορείων και το προσωπικό.

Ιστορικά Στοιχεία Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.

Το 1938, η Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) προχώρησε σε παραγγελία κατασκευής των 12 πρώτων τρόλεϊ, που ήταν μικρού μεγέθους, από την ιταλική κοινοπραξία Fiat/CGE. Παρόλο που τον Οκτώβριο του 1939 τα οχήματα έφτασαν στον Πειραιά για να τεθούν στη διάθεση της Εταιρίας Μεταφορών, παρέμειναν σε ακινησία ολόκληρη την περίοδο της κατοχής.

Η πρώτη γραμμή τρόλεϊ που εγκαινιάστηκε από την Η.Ε.Μ., το 1948, ήταν εκείνη της Καστέλλας, που αντικατέστησε την τροχιοδρομική γραμμή 20. Η γραμμή αυτή έχει διατηρήσει τον αριθμό αυτό έως σήμερα. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1953, λειτούργησε η πρώτη γραμμή τρόλεϊ της Αθήνας στη διαδρομή Πατήσια – Αμπελόκηποι. Τα πρώτα 40 οχήματα που κυκλοφόρησαν σε αυτή τη γραμμή ήταν μεγάλου μεγέθους, τριαξονικά, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία Alpha Romeo – GCE – Casaro.

Ακολούθησε επέκταση του δικτύου των τρόλεϊ στην Αθήνα και η προσθήκη νέων μοντέλων οχημάτων (π.χ. Lancia). Η Η.Ε.Μ. έφτασε τελικά να έχει στην κατοχή της στόλο από 137 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και παρείχε υπηρεσίες έως το 1970, οπότε και εξαγοράστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και μετονομάστηκε σε Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. (Ν.Δ 768/1970).