Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκειμένου να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας έχουμε εντάξει την κάτωθι σημαντική Πράξη στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020) – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ενώ, παράλληλα, αναζητούμε νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και άλλων προγραμμάτων βάσει των προτεραιοτήτων της εταιρείας.

1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καυσίμων: Η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής δράσεων:

  • Αντικατάσταση υπόγειων δεξαμενών υγρών καυσίμων στους χώρους ανεφοδιασμού των αμαξοστασίων, εργασίες ανακαίνισης του σταθμού υγρών καυσίμων των αμαξοστασίων της Ο.ΣΥ. Α.Ε και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου πλήρωσης καυσίμων στόλου οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε και διαχείριση εισροών – εκροών δεξαμενών καυσίμου με αυτόματη αναγνώριση οχήματος.
  • Ογκομέτρηση δεξαμενών καυσίμου.
  • Δοκιμαστική λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού.

Παλαιότερες Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις

Πράξεις που έχουμε υλοποιήσει και εντάσσονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013) είναι:

1. Κατασκευή του Αμαξοστασίου Ανθούσας: Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, αφορούσε την κατασκευή του αμαξοστασίου Ανθούσας της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Στο αμαξοστάσιο αυτό σταθμεύουν και συντηρούνται 205 – 210 δωδεκάμετρα αστικά λεωφορεία με κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Η Πράξη περιελάμβανε την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, την προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και γενικά την υλοποίηση των αναγκαίων τεχνικών υποδομών για τη λειτουργία του αμαξοστασίου.

2. Προμήθεια 520 Λεωφορείων (Έργο – γέφυρα Γ΄ ΚΠΣ & ΕΣΠΑ): Η πράξη αφορούσε στην αγορά 520 νέων οχημάτων -320 λεωφορείων diesel και 200 λεωφορείων φυσικού αερίου- για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ο.Σ.Υ. Α.Ε. Τα συνολικά 520 νέα οχήματα ανανεώνουν και εκσυγχρονίζουν το στόλο.

3. Σύνδεση Αμαξοστασίου Ρουφ με το υπάρχον δίκτυο των τρόλεϊ του Πειραιά: Η Πράξη αφορούσε τη σύνδεση του αμαξοστασίου στο Ρούφ με το εναέριο και υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης των τρόλλεϋ προς το δίκτυο του Πειραιά. Η σύνδεση του εναερίου δικτύου ξεκινά από τη συμβολή της Λεωφ, Πέτρου Ράλλη και την οδό Πειραιώς προς Πειραιά, συνδέεται με το υπάρχον δίκτυο του Μοσχάτου μέσω της Οδογέφυρας της Χρυσοστόμου Σμύρνης και τέλος με το υπάρχον δίκτυο της γραμμής Ρέντη μέσω της οδού Φλέμιγκ.

4. Αντικατάσταση παλαιών στύλων του εναέριου δικτύου περιοχής Αθηνών – Πειραιώς: Η Πράξη αφορούσε την προμήθεια και αντικατάσταση παλαιών μεταλλικών ιστών (στύλων) διαφόρων τύπων. Οι συγκεκριμένοι στύλοι χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση του εναέριου δικτύου. Το έργο έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά.