Η διάρθρωση του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στο τέλος Μαρτίου του έτους 2024, αναλύεται ως εξής:

Θερμικά Λεωφορεία:

 • 360 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙΙ – [Χρονολογίας κτήσεως 1999-2001]
 • 212 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙΙΙ [Χρονολογίας κτήσεως 2004-2005]
 • 201 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙV – [Χρονολογίας κτήσεως 2009]
 • 50 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EEV – [Χρονολογίας κτήσεως 2010-2013]
 • 235 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V – [Χρονολογίας κτήσεως 2009-2011]
 • 84 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V – EEV – [Χρονολογίας κτήσεως 2010-2011]
 • 66 οχήματα Φυσικού αερίου EURO III – [Χρονολογίας κτήσεως 2004-2005]
 • 162 οχήματα Φυσικού αερίου EURO V – [Χρονολογίας κτήσεως 2009-2011]

Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία:

 • 36 οχήματα σειράς 6000 [Χρονολογίας κτήσεως 1999-2000]
 • 67 οχήματα σειράς 7000 [Χρονολογίας κτήσεως 1999-2000]
 • 64 οχήματα σειράς 8000 [Χρονολογίας κτήσεως 2003-2004]
 • 42 οχήματα σειράς 9000 [Χρονολογίας κτήσεως 2004]