Η διάρθρωση του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στο τέλος του έτους 2021, αναλύεται ως εξής:

Θερμικά Λεωφορεία:

 • 77 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO Ι – [Χρονολογίας κτήσεως 1993-1994]
 • 408 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙΙ – [Χρονολογίας κτήσεως 1998-2002]
 • 255 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙΙΙ [Χρονολογίας κτήσεως 2004-2005]
 • 81 οχήματα Φυσικού αερίου EURO III – [Χρονολογίας κτήσεως 2005]
 • 199 οχήματα Φυσικού Αερίου νέας τεχνολογίας EEV – [Χρονολογίας κτήσεως 2010]
 • 220 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙV – [Χρονολογίας κτήσεως 2009]
 • 98 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V – [Χρονολογίας κτήσεως 2009-2010]
 • 4 διώροφα οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V – [Χρονολογίας κτήσεως 2011]
 • 293 χρονομισθωμένα λεωφορεία τεχνολογίας EEV και Euro V

Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία:

 • 102 οχήματα σειράς 6000 [Χρονολογίας κτήσεως 1999-2000]
 • 89 οχήματα σειράς 8000 [Χρονολογίας κτήσεως 2003-2004]
 • 109 οχήματα σειράς 7000 [Χρονολογίας κτήσεως 1999-2000]
 • 50 οχήματα σειράς 9000 [Χρονολογίας κτήσεως 2004]