Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης των δύο εταιρειών, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ το οργανόγραμμα της εταιρείας που αποτυπώνει την οργανωτική και λειτουργική διάταξη των λειτουργιών της εταιρείας.

Πατήστε εδώ ή στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το Οργανόγραμμα Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Δείτε εδώ το αναλυτικό διάγραμμα των αμαξοστασίων.