Από την 1η Φεβρουαρίου 2016, έχει τεθεί σε εφαρμογή η Νέα Τιμολογιακή Πολιτική των Συγκοινωνιών Αθηνών, οποία τροποποίησε ορισμένες από τις τιμές των προϊόντων κομίστρου, με γνώμονα την προσφορά του συγκοινωνιακού έργου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους επιβάτες. Με τη νέα τιμολόγηση ενθαρρύνεται η επιλογή των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών και παρέχεται χαμηλού κόστους μετακίνηση για ειδικές ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια.

Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.