Η Υπηρεσία Ιατρικής της Εργασίας – Προστασίας & Πρόληψης έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Εταιρεία κυρίως προς την κατεύθυνση της λήψης πρόσθετων μέτρων προστασίας, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η υποδομή της Ιατρικής Υπηρεσίας αποτελείται από μία κινητή μονάδα, φαρμακείο, αρχείο και από ιατρικό εξοπλισμό.

Το έργο της Υπηρεσίας αφορά κυρίως στη διενέργεια προληπτικού ελέγχου, στον ιατρικό έλεγχο και την αξιολόγηση μετά από μακρά ασθένεια, στη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, στην παροχή πρώτων βοηθειών και υπηρεσιών διαγνωστικού – θεραπευτικού χαρακτήρα, στη δημιουργία ιατρικού φακέλου και στη διενέργεια προγραμματισμένων εμβολιασμών.

Η Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης–Ασφάλεια της Εργασίας έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Επιχείρηση, με σκοπό τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας των εργαζομένων, σε εφαρμογή της σχετικής περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας νομοθεσίας.

Το προσωπικό της Υπηρεσίας είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας (προσωπικό κίνησης, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό) και για όλους τους χώρους εργασίας (αμαξοστάσια, επισκευαστική βάση, κεντρικά γραφεία, σταθμαρχεία, εκδοτήρια εισιτηρίων, αφετηρίες – τέρματα λεωφορειακών γραμμών, υποσταθμοί και εναέριο δίκτυο ηλεκτροκίνητων λεωφορείων).