Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζουμε στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. βασίζεται στους εξής άξονες:

  • Περιβάλλον και Ενέργεια, έχουμε αναπτύξει σημαντικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  • Κοινωνία, υλοποιούμε κοινωνικές πρωτοβουλίες για την προαγωγή της ευημερίας όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας.
  • Ανθρώπινο Δυναμικό, η Ο.ΣΥ. Α.Ε. μεριμνά για το προσωπικό της και επενδύει σε αυτό.