Σας ενημερώνουμε ότι η Ο.ΣΥ Α.Ε, ως θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α, συμμετέχει  στην 2η έρευνα για τη μελέτη και αξιολόγηση του Εργασιακού της Περιβάλλοντος.

Η Ο.ΣΥ Α.Ε  ενδιαφέρεται για τις απόψεις των εργαζομένων της και επιθυμεί να καταγράψει το βαθμό ικανοποίησής τους, μέσω των απαντήσεων σε μια σειρά ερωτημάτων που θα αναδείξουν την επικρατούσα κατάσταση.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για περαιτέρω βελτίωση  των έως τώρα πρακτικών και διαδικασιών διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η ενεργή συμμετοχή σας είναι πολύτιμη.

Η έρευνα θα διεξαχθεί  μέσω ενός απολύτως ανώνυμου  ερωτηματολογίου, το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο και οι σχετικές οδηγίες θα σας αποσταλούν στο άμεσο μέλλον, μέσω της εταιρείας  «Great Place to Work» και για να απαντηθεί θα απαιτηθούν  περίπου 15-20 λεπτά.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη έρευνα θα αποσταλεί προς την εταιρεία «GREAT PLACE TO WORK», το email που έχετε δηλώσει στην Ο.ΣΥ Α.Ε. και στη συνέχεια θα λάβετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Εάν επιθυμείτε να σας αποσταλεί σε διαφορετικό email παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά έως της  20.10.2023  στο email survey1@osy.gr.

Όσοι από εσάς δεν έχετε δηλώσει συγκεκριμένο email στην εταιρεία έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα και μέσω της αποστολής έντυπου ερωτηματολογίου, το οποίο θα λάβετε στο χώρο εργασίας σας.

Στην περίπτωση που δεν  επιθυμείτε να αποσταλεί το email σας στην εταιρεία που θα διεξάγει την έρευνα παρακαλούμε να ενημερώσετε μέχρι της 20.10.2023 μέσω email στη διεύθυνση survey1@osy.gr.

Τονίζεται ότι :

Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου θα παραλάβετε στο email σας πρόσκληση για συμμετοχή στην Έρευνα Εργασιακού Κλίματος της ΟΣΥ. H διεύθυνση αποστολέα θα είναι «GR_Info@greatplacetowork.com».

Σε περίπτωση που δεν λάβετε αυτό το email στα εισερχόμενα μηνύματα (στο inbox),  παρακαλώ ελέγξτε μήπως έχει πάει στη κατηγορία ανεπιθύμητα μηνύματα ( spam )  και να ενεργοποιήσετε αυτό το μήνυμα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΟΣΗΣ

ε.χ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ