Στον χώρο του Κεραμικού (Πειραιώς και Ερμού), η εταιρεία διαθέτει προς μίσθωση χώρο παλαιού αμαξοστασίου. Ο εν λόγω χώρος είναι πολυσήμαντος ιστορικά και αρχιτεκτονικά και διατίθεται για πολιτιστικές και εμπορικές δραστηριότητες. Η συνολική έκταση είναι 4.772 m2 εκ των οποίων τα 2.853 m2 είναι υπόστεγος χώρος μεταλλικής κατασκευής με διαφώτιστα στοιχεία .

Το αμαξοστάσιο είναι υπό την διαχείριση του ομίλου MK Group of companies / Ηλίας Μαροσούλης – Άγγελος Κοταρίδης.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: Αθανάσιος Μαροσούλης 6944426410
Email: thanasismarosoulis@hotmail.com

Φωτογραφίες του διατιθέμενου χώρου