Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. έλαβε γνώση της με αριθμό 50/2021 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το διαγωνισμό προμήθειας 300 λεωφορείων με leasing, σύμφωνα με την οποία:

– κρίνεται μεν ότι ο εν λόγω ανοιχτός διαγωνισμός διενεργήθηκε -αντί της διαπραγμάτευσης που παρείχε ως δυνατότητα ο νόμος- για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος,

– αλλά, παρόλα αυτά, κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης.

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διαπίστωσε αμέσως ότι οι λόγοι της μη έγκρισης οφείλονται σε εσφαλμένη πληροφόρηση, προς τούτο και αποφάσισε στην άμεση υποβολή αίτηση ανάκλησης για την άρση της δημιουργηθείσης παρερμηνείας.
Συγκεκριμένα, στο ΣΤ΄ Κλιμάκιο δημιουργήθηκε η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προσφερόμενα λεωφορεία, σε περίπτωση ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και παραλαβής τους από την Ο.ΣΥ. Α.Ε., δεν θα είχαν πλευρικά ανοιγοκλειόμενα παράθυρα.

Η παρανόηση αυτή οφείλεται στο ότι υποβλήθηκαν πέραν των δεσμευτικών εγγράφων του διαγωνισμού και επιπλέον έγγραφα (προσπέκτους) παρουσίασης των αρχικών μοντέλων των λεωφορείων, στα οποία τα παράθυρα εμφανίζονταν εν ως μη ανοιγοκλειόμενα. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι η παρουσίαση ενός οχήματος σε μια διαφημιστική μπροσούρα δεν εμφανίζει το όχημα που θα παραδοθεί αλλά αυτό που είναι κατά τον αρχικό χρόνο παραγωγής.

Στη συγκεκριμένη, όμως, περίπτωση, οι διαγωνιζόμενες εταιρείες, οι μεγαλύτερες στο χώρο εμπορίας λεωφορείων δεσμεύονται να παραδώσουν τα οχήματα προς χρήση με ανοιγοκλειομενα παράθυρα επιφέροντας την σχετική μεταβολή.

Το ότι όλα τα λεωφορεία θα έχουν ανοιγοκλειόμενα παράθυρα, αλλιώς η Ο.ΣΥ. Α.Ε. δεν θα τα παραλάβει, αναφέρεται σαφώς τόσο στη διακήρυξη του διαγωνισμού όσο και στο σχέδιο σύμβασης το οποίο έχουν λάβει και αποδεχτεί στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενες εταιρείες, καθώς επίσης και στις δηλώσεις συμμόρφωσης που έχουν καταθέσει στο φάκελό τους και οι τρεις εταιρείες.

Άλλωστε, ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και στον αντίστοιχο διαγωνισμό που είχε διενεργήσει ο ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη. Η διακήρυξη ζητούσε λεωφορεία με ανοιγοκλειόμενα παράθυρα, η συμμετέχουσα εταιρεία προσέφερε μοντέλα που δεν είχαν αυτό το χαρακτηριστικό από την κατασκευή τους -καθότι είναι αρκετά σπάνιο στα λεωφορεία σύγχρονης κατασκευής- όμως, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και πριν την παράδοσή τους, ο προμηθευτής έκανε τη σχετική τροποποίηση και σήμερα τα λεωφορεία κυκλοφορούν κανονικά, με παράθυρα που ανοίγουν, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όπως, δηλαδή, θα γίνει τελικά και στους δρόμους της Αθήνας.

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. πιστεύει ότι, αν της είχε υποβληθεί σχετικό ερώτημα, θα είχε αποσαφηνιστεί το ζήτημα και δεν θα καθυστερούσε η τυπική ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού που περιμένει με αγωνία το επιβατικό κοινό της Αθήνας. Καταθέτουμε, λοιπόν, την αίτηση ανάκλησης και πιστεύουμε ότι σύντομα θα ξεπεραστεί το πρόβλημα και τα λεωφορεία θα τεθούν στη διάθεση των πολιτών.