Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20.11.2020 ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ, ΠΩΣ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ, ΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 1. ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ.

2. ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (ΙΒΑΝ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:
a. Ε.Τ.Ε. (Εθνική)   GR4301101040000010447181271
b. ALPHA BANK A.E.   GR0601401040104002320005134
Διευκρινίζεται πως οι εξοφλήσεις μέσω ΕΛ.ΤΑ., δύναται να πραγματοποιηθούν με απλή Ταχυδρομική Επιταγή, συνοδευόμενη από το Στέλεχος του προστίμου που επιδόθηκε από τον Ελεγκτή Κομίστρου. Προκειμένου να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην οπίσθια όψη του αποκόμματος (χώρος για μηνύματα στον Παραλήπτη) της Ταχ/κής επιταγής, να αναγράφονται απαραιτήτως ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή να συνοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού. Στις περιπτώσεις εξόφλησης μέσω κατάθεσης ποσού στους αντίστοιχους Λογαριασμούς των ανωτέρω Τραπεζών και προκειμένου ομοίως να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην αιτιολογία του καταθετηρίου, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή το καταθετήριο να συνοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου, ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού. Λόγω του ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των σχετικών παραστατικών και προς την αμεσότητα πληροφόρησης της Υπηρεσίας μας για την έγκαιρη εξόφλησή σας, προτείνεται όπως, το αντίγραφο της κατάθεσης να αποστέλλεται παράλληλα μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prostimo@osy.gr Σημειώνεται πως τα ανωτέρω προληπτικά μέτρα είναι προσωρινά και αποσκοπούν στην διασφάλιση της υγείας όλων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, για την κατανόησή σας.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

3.11.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 4/11/2020 – 18/11/2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ Ο.ΣΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1) Aναφορικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, όπως προκύπτει από τις προκηρύξεις αλλά και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με το ΑΣΕΠ, η προθεσμία εκκινεί την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και όχι μετά την εκπνοή του δεκαημέρου της δημοσίευσης στις εφημερίδες αυτές. 2) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στέλνουν τις αιτήσεις τους (ηλεκτρονικά ή με συστημένη αλληλογραφία) μόνο προς τους ενδιαφερόμενους φορείς (Ο.ΣΥ. Α.Ε. ) και όχι προς το Υπουργείο. 3) Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα: Ο.ΣΥ. Α.Ε. 210-4270796 και 210-4270834 ΠΡΟΣΟΧΗ H ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 4/11/2020 - 18 /11/2020. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 4/11/2020 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΑΛΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ 4/11/2020 – 18/11/2020 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΟΙ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ) 2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΟΙ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ) 2020 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΟΙ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ) 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΟΙ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ) 2020
22.10.2020 Σχεδιάζουμε το μέλλον στις Αστικές Συγκοινωνίες. Δοκιμάζουμε Ηλεκρικά Οχήματα για μεταφορές με περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ποιότητα στην καθημερινότητα των πολιτών. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Ανακοίνωση

20.10.2020
Δοκιμαστική κυκλοφορία ηλεκτρικού λεωφορείου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου.
16.10.2020 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Η ΟΣΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΞOΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 19.10.2020 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
08.09.2020
Η δοκιμαστική κυκλοφορία ηλεκτρικών λεωφορείων είναι γεγονός. Στην Αθήνα βρίσκεται ήδη και έχει δρομολογηθεί πιλοτικά από την Ο.ΣΥ. Α.Ε., το δοκιμαστικό ηλεκτροκίνητο όχημα . Δείτε το δελτίο τύπου.

Μένουμε Ασφαλείς

23.09.2020 29.05.2020 Δείτε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις.

Χρήσιμες πληροφορίες

athenacard Επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα (www.athenacard.gr) στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για πληροφορίες σχετικές με το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις κάρτες μετακίνησης. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Ο.Α.Σ.Α.. Δείτε τις οδηγίες επαναφόρτισης .
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς