Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
«Απαγορεύεται η αναπαραγωγή/αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης της ΟΣΥ Α.Ε. που περιέχει προσωπικά δεδομένα ή αρχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα με τρόπο που καθιστά τα δεδομένα αυτά ευρέσιμα από μηχανές αναζήτησης. Τυχόν παραβίαση επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις».

Χρήσιμες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Μένουμε Ασφαλείς

04.12.2021

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. συγχαίρει τους επιτυχόντες στον πίνακα διοριστέων της προκήρυξης 1/2020 και προκειμένου να διευκολυνθούν και να επισπευσθούν οι διαδικασίες πρόσληψης, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως εμφανίζονται στο παρακάτω αρχείο με τίτλο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ». Δείτε τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Ανακοίνωση

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2020 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Σήμερα Πέμπτη 11/02/2021 εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1/2020 του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ:9137465ΧΘΞ-ΥΓ0) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων του κλάδου ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.). Οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Επισημαίνεται ότι, για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου (Α.Π.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην αίτηση για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, καθώς και η συνοπτική αιτιολογία απόρριψης. Αντίστοιχα στους πίνακες κατάταξης των κατηγοριών που εμπεριέχουν δεδομένα ειδικής κατηγορίας και συγκεκριμένα: 1. Άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο καθώς και τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και 2. Ελλήνων Υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, η ανάρτηση περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου (Α.Π.) της αίτησης του κάθε υποψηφίου. Το αρχείο με τους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ είναι συμπιεσμένο. Για την αποσυμπιέση του απαιτείται η λήψη του σχετικού προγράμματος. Δείτε τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανακοίνωση

20.11.2020 ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ, ΠΩΣ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ, ΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 1. ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ.

2. ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (ΙΒΑΝ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:
a. Ε.Τ.Ε. (Εθνική)   GR4301101040000010447181271
b. ALPHA BANK A.E.   GR0601401040104002320005134
Διευκρινίζεται πως οι εξοφλήσεις μέσω ΕΛ.ΤΑ., δύναται να πραγματοποιηθούν με απλή Ταχυδρομική Επιταγή, συνοδευόμενη από το Στέλεχος του προστίμου που επιδόθηκε από τον Ελεγκτή Κομίστρου. Προκειμένου να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην οπίσθια όψη του αποκόμματος (χώρος για μηνύματα στον Παραλήπτη) της Ταχ/κής επιταγής, να αναγράφονται απαραιτήτως ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή να συνοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού. Στις περιπτώσεις εξόφλησης μέσω κατάθεσης ποσού στους αντίστοιχους Λογαριασμούς των ανωτέρω Τραπεζών και προκειμένου ομοίως να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην αιτιολογία του καταθετηρίου, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή το καταθετήριο να συνοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου, ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού. Λόγω του ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των σχετικών παραστατικών και προς την αμεσότητα πληροφόρησης της Υπηρεσίας μας για την έγκαιρη εξόφλησή σας, προτείνεται όπως, το αντίγραφο της κατάθεσης να αποστέλλεται παράλληλα μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prostimo@osy.gr Σημειώνεται πως τα ανωτέρω προληπτικά μέτρα είναι προσωρινά και αποσκοπούν στην διασφάλιση της υγείας όλων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, για την κατανόησή σας.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε.
22.10.2020 Σχεδιάζουμε το μέλλον στις Αστικές Συγκοινωνίες. Δοκιμάζουμε Ηλεκρικά Οχήματα για μεταφορές με περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ποιότητα στην καθημερινότητα των πολιτών. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Μένουμε Ασφαλείς

23.09.2020 29.05.2020 Δείτε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις.
athenacard Επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα (www.athenacard.gr) στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για πληροφορίες σχετικές με το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις κάρτες μετακίνησης. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Ο.Α.Σ.Α.. Δείτε τις οδηγίες επαναφόρτισης .
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς