Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
   Valid XHTML 1.0 Strict

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Εταιρεία > Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου
Ο Ο.Α.Σ.Α., στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί, προσφέρει μετακινήσεις με τα λεωφορεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. με μειωμένο κόμιστρο σε κατηγορίες ατόμων, όπως μαθητές-φοιτητές, μέλη πολύτεκνων οικογενειών κλπ. Σύμφωνα με την αναδιάρθρωση της τιμολογιακής του πολιτικής το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης επεκτάθηκε στα άτομα κάτω των 18 ή άνω των 65 ετών, στους σπουδαστές των Δημόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στους σπουδαστές των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ) και στους φοιτητές των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.