Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
   Valid XHTML 1.0 Strict

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Επικαιρότητα > Εστιασμένο Πρόγραμμα Αναμόρφωσης του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Εστιασμένο Πρόγραμμα Αναμόρφωσης του στόλου της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Η συγχώνευση των εταιρειών ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ, οι οποίες πλέον αποτελούν την Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), έδωσε το έναυσμα στις εργασίες εταιρικής ανανέωσης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Το 2013, μέλει να αποτελέσει έτος σταθμό για την Ο.ΣΥ. Α.Ε., σηματοδοτώντας τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας τόσο σε υποδομές όσο και σε δομές, αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας σύγχρονης εταιρείας παροχής συγκοινωνιακού έργου. Έτσι, οχήματα παλαιότερης γενιάς, που έχουν φθορές στο εξωτερικό και εσωτερικό μέρος τους, αλλά συμμετέχουν ενεργά στην παροχή συγκοινωνιακού έργου, ανακατασκευάζονται ριζικά βάσει συντονισμένου προγράμματος της εταιρείας, με στόχο την καθημερινή άρτια εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη. Η εστιασμένη συμμέτοχη των συντελεστών των τεχνικών και επισκευαστικών μονάδων της εταιρείας στο πρόγραμμα της ανακατασκευής, αποδεικνύει την ενεργή συμβολή τους στην υλοποίηση των εταιρικών στόχων. Με την ολοκλήρωση δε του στοχευμένου αυτού έργου, το όφελος θα είναι πολλαπλό δεδομένου ότι μαζί με την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστατεύεται το περιβάλλον και εξοικονομείται ενέργεια..
Σήμερα έχει ήδη ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του πρώτου οχήματος το οποίο και παραδόθηκε στην κυκλοφορία ενώ ακόμη έξι οχήματα βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ανακατασκευής. Οι φωτογραφίες από τη διαδικασία που ακολουθούν, καταδεικνύουν την υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων εργασία της Επισκευαστικής Βάσης.
Με τη στοχευμένη αυτή δράση η Ο.ΣΥ. Α.Ε. κατορθώνει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής, αξιοποιώντας τους πόρους της και επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας, με πρωταρχικό στόχο την ασφαλή, οικονομική και αποτελεσματική μετακίνηση του επιβατικού κοινού της πόλης.
Διάφορες φάσεις της διαδικασίας ανακατασκευής