Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
   Ο.ΣΥ. Α.Ε.: συγχώνευση Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.       Εξυπηρετούμε 271 λεωφορειακές γραμμές και 22 γραμμές τρόλεϊ       Διαθέτουμε ένα στόλο 2.142 λεωφορείων και 366 τρόλεϊ        Προμηθευτήκαμε 200 σύγχρονα λεωφορεία φυσικού αερίου, κινητήρα EEV (ανώτερο του Euro V)       Πέρυσι λεωφορεία και τρόλεϊ εκτέλεσαν συνολικά 4.258.739 δρομολόγια       Διαθέτουμε 320 νέα λεωφορεία diesel, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με κινητήρα Euro IV/V       Εξυπηρετούμε σε 24ωρη βάση το "Ελευθέριος Βενιζέλος" με γραμμές express       Το συγκοινωνιακό μας δίκτυο έχει μήκος 8.892 χιλιόμετρων       Διαθέτουμε 366 τρόλεϊ, που είναι οικολογικά και αθόρυβα μέσα μεταφοράς       Κατασκευάσαμε νέο αμαξοστάσιο στην Ανθούσα       Πέρυσι εξυπηρετήσαμε 2,5 εκατομμύρια επιβάτες για λογαριασμό της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.       Διαθέτουμε 614 λεωφορεία φυσικού αερίου        Πέρυσι λεωφορεία και τρόλεϊ διένυσαν 102 εκατομμύρια χιλιόμετρα        Εξυπηρετούμε 3 νυχτερινές γραμμές που συνδέουν κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου        6.183 άτομα εργαζόμαστε στην Ο.ΣΥ. Α.Ε.       Valid XHTML 1.0 Strict

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Διακηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για διακηρύξεις διαγωνισμών που διενεργούνται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.. 1. Οι δημόσιοι διαγωνισμοί με όλα τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα
2. Οι πρόχειροι διαγωνισμοί αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Προμηθειών: τηλ: 210-4270722, φαξ : 210-4921918, email: grpromitheion@ethel.gr
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες για την κατάργηση των κρατήσεων σε αυτό το αρχείο
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΚΗΜΔΗΣ
Βρέθηκαν 7 δημόσιοι διαγωνισμοί.
A/A   Εναρξη Ληξη Περιγραφη Δημοσιων Διαγωνισμών Αρχεια
 1  06-06-201726-06-2017
Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια "Υδατώδους Διαλύματος Ουρίας ADBLUE ή AUS32".
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 02/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 2  09-06-201727-06-2017
ANΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 250.000 ΚΙΛΩΝ (+20%) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (Α.Λ.Ε.)
Σχετικοί όροι: Ν2Π/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  
ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν 2Π/2017  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 3  22-06-201704-07-2017
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου χρήσης 2017.
Σχετικοί όροι: Αρ. Αίτησης 125914
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 4 NEO02-06-201705-07-2017
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης :03/2016 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  
 5  15-06-201710-07-2017
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας κλιματιστικών συσκευών δαπέδου, για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 124511 / 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
 6  15-06-201710-07-2017
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας 10.000 λίτρων βαλβολίνης κινητήριου άξονα ZF (AV 131 & 132) 80W -90, για τις ανάγκες των λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε..
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 125504 / 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
 7  15-06-201710-07-2017
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ενός κινητήρα λεωφορείου, για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε..
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 124701 / 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
Νόμος 4412 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Γενικοί Όροι Πώλησης Υλικών της Ο.ΣΥ. A.E. Ιούνιος 2015   Γενικοί Όροι Πώλησης Υλικών ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
Για να διαβάσετε αρχεία pdf πρέπει
να εγκαταστήσετε τον Acrobat Reader.
Κατεβάστε τον Acrobat Reader