Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
   Valid XHTML 1.0 Strict

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Διακηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για διακηρύξεις διαγωνισμών που διενεργούνται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.. 1. Οι δημόσιοι διαγωνισμοί με όλα τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα
2. Οι πρόχειροι διαγωνισμοί αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα::
Τηλέφωνοe-mailFax
Γραμματεία Προμηθειών 210 4270804 grpromitheion@ethel.gr 210 4907861
Διεύθυνση Προμηθειών 210 4270722 dieuthpromitheion@ethel.gr
Τμήμα Αγορών και Πρόχειρων Διαγωνισμών 210 4270854-887-735 tmagoron@ethel.gr , tmagoron6@ethel.gr , tmagoron2@ethel.gr 210 4922881
Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών 210 4270853-693 tmefodiasmou@ethel.gr , tmefodiasmou1@ethel.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων: 210 4270654 - 659 tmsimvaseon1@ethel.gr , tmsimvaseon2@ethel.gr

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες για την κατάργηση των κρατήσεων σε αυτό το αρχείο
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΚΗΜΔΗΣ
Νόμος 4412 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Γενικοί Όροι Πώλησης Υλικών της Ο.ΣΥ. A.E.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.
Βρέθηκαν 8 δημόσιοι διαγωνισμοί.
A/A   Εναρξη Ληξη Περιγραφη Δημοσιων Διαγωνισμών Αρχεια
 1 NEO28-06-201916-07-2019
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους: 'ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΚΙΝ.ΑΞΟΝΑ ZF(AV 131&132)80W-90', ποσότητας 17.000 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού 30.090,00 ευρώ.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης: 129307/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 2  28-06-201916-07-2019
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους: 'ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ZF ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ DIESEL IRIS BUS EURO 3 KAI ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ DIESEL VOLVO B 7L-EURO 2', ποσότητας 7.000 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού 45.430,00 ευρώ.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης: 129308/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 3  28-06-201916-07-2019
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους: 'ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ VOITH DIWA 854.5 ΚΑΙ 864.5', ποσότητας 20.000 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού 56.600,00 ευρώ.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης: 129309/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 4 NEO19-06-201918-07-2019
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια και έκδοση διατακτικών συνολικής αξίας έως τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (470.000,00 ΕΥΡΩ).
Σχετικοί όροι: Αριθμ. Διακήρυξης 01/2019 - Αρ. Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 75774
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 5  28-06-201919-07-2019
Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείων σε Αμαξοστάσια της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διαγωνισμού: Ε3/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 6 NEO03-07-201923-07-2019
Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με αντικείμενο 'Την ασφάλιση ευθύνης των Στελεχών Διοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance)' της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διαγωνισμού:02/2019 - Αρ. Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 76505
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 7  14-06-201924-07-2019
Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ» με προφορική δημοπρασία και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη οικονομική προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα.

Παράταση προθεσμίας έως 24/7/2019
Σχετικοί όροι: Αριθμός Διακήρυξης Ε2/2019
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Διευκρινίσεις και παράταση ημερομηνίας υποβολής φακέλων συμμετοχής  
 8 NEO08-07-201930-07-2019
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους: «ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΩΤΡΟ 315/60 R 22.5», ποσότητας εκατόν τριάντα (130) τεμαχίων, συνολικού προϋπολογισμού 49.400,00 ευρώ
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 130178 / 2019
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
Για να διαβάσετε αρχεία pdf πρέπει
να εγκαταστήσετε τον Acrobat Reader.
Κατεβάστε τον Acrobat Reader