Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
   Ο.ΣΥ. Α.Ε.: συγχώνευση Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.       Εξυπηρετούμε 271 λεωφορειακές γραμμές και 22 γραμμές τρόλεϊ       Διαθέτουμε ένα στόλο 2.142 λεωφορείων και 366 τρόλεϊ        Προμηθευτήκαμε 200 σύγχρονα λεωφορεία φυσικού αερίου, κινητήρα EEV (ανώτερο του Euro V)       Πέρυσι λεωφορεία και τρόλεϊ εκτέλεσαν συνολικά 4.258.739 δρομολόγια       Διαθέτουμε 320 νέα λεωφορεία diesel, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με κινητήρα Euro IV/V       Εξυπηρετούμε σε 24ωρη βάση το "Ελευθέριος Βενιζέλος" με γραμμές express       Το συγκοινωνιακό μας δίκτυο έχει μήκος 8.892 χιλιόμετρων       Διαθέτουμε 366 τρόλεϊ, που είναι οικολογικά και αθόρυβα μέσα μεταφοράς       Κατασκευάσαμε νέο αμαξοστάσιο στην Ανθούσα       Πέρυσι εξυπηρετήσαμε 2,5 εκατομμύρια επιβάτες για λογαριασμό της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.       Διαθέτουμε 614 λεωφορεία φυσικού αερίου        Πέρυσι λεωφορεία και τρόλεϊ διένυσαν 102 εκατομμύρια χιλιόμετρα        Εξυπηρετούμε 3 νυχτερινές γραμμές που συνδέουν κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου        6.183 άτομα εργαζόμαστε στην Ο.ΣΥ. Α.Ε.       Valid XHTML 1.0 Strict

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Διακηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για διακηρύξεις διαγωνισμών που διενεργούνται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.. 1. Οι δημόσιοι διαγωνισμοί με όλα τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα
2. Οι πρόχειροι διαγωνισμοί αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Προμηθειών: τηλ: 210-4270722, φαξ : 210-4921918, email: grpromitheion@ethel.gr
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες για την κατάργηση των κρατήσεων σε αυτό το αρχείο
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΚΗΜΔΗΣ
Βρέθηκαν 4 δημόσιοι διαγωνισμοί.
A/A   Εναρξη Ληξη Περιγραφη Δημοσιων Διαγωνισμών Αρχεια
 1  03-01-201924-01-2019
Διακήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη οικονομική προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός αφορά τα κυλικεία στα αμαξοστάσια: 1) Π. Ράλλη, Αγ. Δημητρίου, Ρουφ (μισθώνονται ενιαία) και 2) Αττικής (μεμονωμένα).


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Η παράγραφος 8.2.5. α) της Διακήρυξης Ε3/2018 διαμορφώνεται ως εξής:

8.2.5 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως:
α) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), Επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Για τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται η δήλωση έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ..
Για τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
Σχετικοί όροι:
Αριθμ. Διακήρυξης Ε3/2018
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 2  28-12-201828-01-2019
Διακήρυξη με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) και όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων, γραφείων, λοιπών εγκαταστάσεων) της Ο.ΣΥ. Α.Ε..
Σχετικοί όροι: Αριθμ. Διακήρυξης 15/2018M
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΤΕΥΧΟΣ  
 3  20-12-201829-01-2019
Διακήρυξη για την προμήθεια 220.000 lt υδατώδους διαλύματος ουρίας ADBLUE ή AUS 32 για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αρ. Διακήρυξης: 04/2018
Σχετικοί όροι: Διακήρυξη 04/2018 - Αρ. Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 68529
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 4  21-12-201829-01-2019
Διακήρυξη για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αρ. Διακήρυξης: 03/2018
Σχετικοί όροι: Διακήρυξη 03/2018- Αρ. Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 67992
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΤΕΥΧΟΣ  
Νόμος 4412 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Γενικοί Όροι Πώλησης Υλικών της Ο.ΣΥ. A.E. Ιούνιος 2015   Γενικοί Όροι Πώλησης Υλικών ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
Για να διαβάσετε αρχεία pdf πρέπει
να εγκαταστήσετε τον Acrobat Reader.
Κατεβάστε τον Acrobat Reader