Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
   Valid XHTML 1.0 Strict

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Διακηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για διακηρύξεις διαγωνισμών που διενεργούνται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.. 1. Οι δημόσιοι διαγωνισμοί με όλα τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα
2. Οι πρόχειροι διαγωνισμοί αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα::
Τηλέφωνοe-mailFax
Γραμματεία Προμηθειών 210 4270804 grpromitheion@ethel.gr 210 4907861
Διεύθυνση Προμηθειών 210 4270722 dieuthpromitheion@ethel.gr
Τμήμα Αγορών και Πρόχειρων Διαγωνισμών 210 4270854-887-735 tmagoron@ethel.gr , tmagoron6@ethel.gr , tmagoron2@ethel.gr 210 4922881
Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών 210 4270853-693 tmefodiasmou@ethel.gr , tmefodiasmou1@ethel.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων: 210 4270654 - 659 tmsimvaseon1@ethel.gr , tmsimvaseon2@ethel.gr

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες για την κατάργηση των κρατήσεων σε αυτό το αρχείο
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΚΗΜΔΗΣ
Νόμος 4412 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Γενικοί Όροι Πώλησης Υλικών της Ο.ΣΥ. A.E.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.
Βρέθηκαν 6 δημόσιοι διαγωνισμοί.
A/A   Εναρξη Ληξη Περιγραφη Δημοσιων Διαγωνισμών Αρχεια
 1 NEO03-03-202030-04-2020
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ετήσιων αδειών ανανέωσης λογισμικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.290,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., και ειδικότερα για την ανανέωση: α) 490 ετήσιων αδειών λογισμικού EXCHANGE ONLINE PLAN 1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.090,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και β) 20 ετήσιων αδειών λογισμικού OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..
Σχετικοί όροι: Αριθμός Διακήρυξης 131063/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 14:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
 2 NEO05-03-202030-04-2020
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) τεμαχίων του είδους "ΡΑΒΔΟΣ ΠΕΔΙΛΟΥ ΛΗΨΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ" για την κάλυψη των αναγκών των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 27.439,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 130961/2020 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 14:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
 3 NEO05-03-202030-04-2020
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης του είδους: «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 129266/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 14:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
 4 NEO05-03-202030-04-2020
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους: «ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟKINHΤΗΡΑ (EURO 3) SAE 15W-40», ποσότητας 48.300 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού 59.892,00 ευρώ
Σχετικοί όροι: Αριθμός διακήρυξης 131686/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 14:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
 5 NEO05-03-202030-04-2020
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους: «ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΚΙΝ.ΑΞΟΝΑ ZF(AV 131&132) 80W-90», ποσότητας 20.000 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού 32.000,00 ευρώ
Σχετικοί όροι: Αριθμός διακήρυξης 131687/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 14:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
 6 NEO05-03-202030-04-2020
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ Α.Κ.Τ. VOITH DIWA 854.5 ΚΑΙ 864.5», ποσότητας 20.000 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού 56.600,00 ευρώ
Σχετικοί όροι: Αριθμός διακήρυξης 131688/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 14:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
Για να διαβάσετε αρχεία pdf πρέπει να εγκαταστήσετε τον Acrobat Reader. Κατεβάστε τον Acrobat Reader