Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
   Ο.ΣΥ. Α.Ε.: συγχώνευση Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.       Εξυπηρετούμε 271 λεωφορειακές γραμμές και 22 γραμμές τρόλεϊ       Διαθέτουμε ένα στόλο 2.142 λεωφορείων και 366 τρόλεϊ        Προμηθευτήκαμε 200 σύγχρονα λεωφορεία φυσικού αερίου, κινητήρα EEV (ανώτερο του Euro V)       Πέρυσι λεωφορεία και τρόλεϊ εκτέλεσαν συνολικά 4.258.739 δρομολόγια       Διαθέτουμε 320 νέα λεωφορεία diesel, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με κινητήρα Euro IV/V       Εξυπηρετούμε σε 24ωρη βάση το "Ελευθέριος Βενιζέλος" με γραμμές express       Το συγκοινωνιακό μας δίκτυο έχει μήκος 8.892 χιλιόμετρων       Διαθέτουμε 366 τρόλεϊ, που είναι οικολογικά και αθόρυβα μέσα μεταφοράς       Κατασκευάσαμε νέο αμαξοστάσιο στην Ανθούσα       Πέρυσι εξυπηρετήσαμε 2,5 εκατομμύρια επιβάτες για λογαριασμό της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.       Διαθέτουμε 614 λεωφορεία φυσικού αερίου        Πέρυσι λεωφορεία και τρόλεϊ διένυσαν 102 εκατομμύρια χιλιόμετρα        Εξυπηρετούμε 3 νυχτερινές γραμμές που συνδέουν κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου        6.183 άτομα εργαζόμαστε στην Ο.ΣΥ. Α.Ε.       Valid XHTML 1.0 Strict

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Διακηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για διακηρύξεις διαγωνισμών που διενεργούνται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.. 1. Οι δημόσιοι διαγωνισμοί με όλα τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα
2. Οι πρόχειροι διαγωνισμοί αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Προμηθειών: τηλ: 210-4270722, φαξ : 210-4921918, email: grpromitheion@ethel.gr
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες για την κατάργηση των κρατήσεων σε αυτό το αρχείο
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΚΗΜΔΗΣ
Βρέθηκαν 9 δημόσιοι διαγωνισμοί.
A/A   Εναρξη Ληξη Περιγραφη Δημοσιων Διαγωνισμών Αρχεια
 1 NEO20-07-201703-08-2017
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας δέκα (10) σετ κυλινδροκεφαλής κινητήρα , για την κάλυψη των αναγκών των λεωφορείων CITELIS της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 125345 / 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 2 NEO20-07-201703-08-2017
Διακήρυξη για την ανάθεση της υπηρεσίας για την προληπτική και την επανορθωτική συντήρηση Τεσσάρων (4) line εκτυπωτών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 125668 / 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 3 NEO20-07-201703-08-2017
Διακήρυξη για την ανάθεση της υπηρεσίας για την ετήσια συντήρηση της λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Ο.ΣΥ. Α.Ε. THESIS.NET
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 125916 / 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 4 NEO20-07-201703-08-2017
Διακήρυξη για την ανάθεση της υπηρεσίας για την προληπτική και την επανορθωτική συντήρηση, για την υπηρεσία υποστήριξης καθώς και για την παροχή ανταλλακτικών, για τα τηλεφωνικά κέντρα της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 125996 / 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 5 NEO20-07-201703-08-2017
Διακήρυξη για την ανάθεση της υπηρεσίας για την προληπτική και την επανορθωτική συντήρηση, καθώς και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης 126024 / 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 6 NEO14-08-201701-09-2017
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας Επαγγελματικων Καροτσιών Περισυλλογής Αποριμμάτων & Σφουγγαρίσματος για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των λεωφορείων της Ο.Σ.Υ.
Σχετικοί όροι: Αριθμός Διακήρυξης 126051 / 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 7 NEO14-08-201701-09-2017
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας Τροχήλατων Πλυστικών Μηχανημάτων Υψηλής Πίεσης Κρύου Ζεστού Νερού για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Σχετικοί όροι: Αριθμός Διακήρυξης 126049 / 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 8 NEO14-08-201701-09-2017
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: 1.Tροχηλάτων Μηχανημάτων Καθαρισμού Απολύμανσης Καθισμάτων Λεωφορείων 2. Ατμοκαθαριστών για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Σχετικοί όροι: Αριθμός Διακήρυξης 126050 / 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 9  07-07-201712-09-2017
Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός μειοδοτικός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού (Α) εκατόν τριάντα δύο (132) χημικών τουαλετών και (Β) σαράντα (40) σταθερών τουαλετών.
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης: 01/2017
Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 43882
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Νόμος 4412 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Γενικοί Όροι Πώλησης Υλικών της Ο.ΣΥ. A.E. Ιούνιος 2015   Γενικοί Όροι Πώλησης Υλικών ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
Για να διαβάσετε αρχεία pdf πρέπει
να εγκαταστήσετε τον Acrobat Reader.
Κατεβάστε τον Acrobat Reader