Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
   Valid XHTML 1.0 Strict

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Εμπορική Αξιοποίηση > Μίσθωση Παλαιού Αμαξοστασίου στο Γκάζι

Μίσθωση Παλαιού Αμαξοστασίου στο Γκάζι
Στον χώρο του Κεραμικού (Πειραιώς και Ερμού), η εταιρεία διαθέτει προς μίσθωση χώρο παλαιού αμαξοστασίου. Ο εν λόγω χώρος είναι πολυσήμαντος ιστορικά, αρχιτεκτονικά, πολεοδομικά και πλέον κατάλληλος για καλλιτεχνικές, εμπορικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες. Η συνολική έκταση είναι 4.772 m2 εκ των οποίων τα 2.853 m2 είναι υπόστεγος χώρος μεταλλικής κατασκευής με διαφώτιστα στοιχεία . Η τιμολογιακή πολιτική για μίσθωση μικρών χρονικών διαστημάτων είναι:
  • Έως 8 ώρες : Εξακόσια Ευρώ (600€)
  • Από 8 έως 24 ώρες : Χίλια Ευρώ (1.000€)
  • Για μια Εβδομάδα : Τρεις χιλιάδες Ευρώ (3.000€)
  • Για έναν μήνα : Δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000 €)
Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον Φ.Π.Α.
Τα χρονικά ορόσημα για κατοχύρωση μίσθωσης του παλαιού Αμαξοστασίου Αγ. Τριάδας είναι:
  • Για μίσθωση από έναν (1) μήνα έως τρείς (3) μήνες κατοχύρωση έξι (6) μήνες πριν
  • Για μίσθωση από μία (1) ημέρα έως έναν (1) μήνα κατοχύρωση πέντε (5) μήνες πριν
  • Κατά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης τα αιτήματα μίσθωσης για μία (1) έως δύο (2) ημέρες θα κατοχυρώνονται 3 μήνες πριν
Η οριστική κατοχύρωση της μίσθωσης θα γίνεται κατά τα παραπάνω χρονικά ορόσημα, με την καταβολή του τριάντα τοις εκατό (30%) του εκάστοτε τιμήματος.
Στην περίπτωση που τα αιτούμενα χρονικά διαστήματα μεταξύ ενδιαφερομένων συμπίπτουν και είναι πριν την λήξη των ανωτέρω χρονικών οροσήμων, θα πραγματοποιείται διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας & Υπηρεσιών προς Τρίτους τηλ. 2104270638 , e-mail: akinperipir@ethel.gr
Φωτογραφίες του διατιθέμενου χώρου