Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
 
   Valid XHTML 1.0 Strict

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Εκσυγχρονιζόμαστε > Στόλος

Στόλος
Επιδιδόμαστε με σύνεση και συνέπεια στον εκσυγχρονισμό του στόλου των λεωφορείων μας ώστε να αυξάνουμε το βαθμό ικανοποίησης των επιβατών κατά τις αστικές μετακινήσεις τους και να προστατεύουμε το περιβάλλον. Προχωρούμε δυναμικά στην προμήθεια νέων λεωφορείων υψηλών προδιαγραφών με κινητήρες νέας τεχνολογίας και στην απόσυρση των παλαιών λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» και από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.   << Προηγούμενη σελίδα