Ο.ΣΥ. Α.Ε.
      ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Α.Σ.Α. A.E.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εταιρεία > Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνία
Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. υλοποιούμε κοινωνικές πρωτοβουλίες με τις οποίες προάγεται η ευημερία όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας και διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη μας στα πλαίσια του μοντέλου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.. Ορισμένες από τις κυριότερες κοινωνικές δράσεις μας είναι:
Αρχική σελίδα | Αρχή σελίδας | Προηγούμενη σελίδα