Ο.ΣΥ. Α.Ε.
      ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Α.Σ.Α. A.E.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος Δικτυακός Τόπος

Νέος Δικτυακός Τόπος
Για τον ανανεωμένο δικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. A.E. (συγχώνευση Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. - Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με απορρόφηση του τελευταίου από την πρώτη) χρησιμοποιήθηκε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα ((Free CSS Templates and Layouts) το οποίο προσαρμόστηκε από το Τμήμα Μηχανογράφησης στις ανάγκες της εταιρείας. Η επιμέλεια του περιεχομένου έγινε από τη Γραμματεία Διοίκησης με τη συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Όλα τα δικαιώματα του περιεχομένου ανήκουν στην Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Για τυχόν σφάλματα ή δυσλειτουργίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του e-mail: webmaster2@ethel.gr . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Sitemap για μια γενικότερη εικόνα του δικτυακού τόπου.
Αρχική σελίδα | Αρχή σελίδας | Προηγούμενη σελίδα